15.5.2003
Juha Hyvönen <juha.hyvonen@iki.fi>

Sanaristikon tunnusluvut

  HSjuh*)selite
ratkaisusanojaS 188197193  
vastausruutujaV 559568550  
piiloruutujaP 1056460 vastausruutu, jonka kirjain kuuluu vain yhteen vastaussanaan
piiloruutuja (%)  18,811,310,9 piiloruutujen osuus kaikista vastausruuduista
päätypiilojaX 47186 piiloruutu sanan alussa tai lopussa; alku- tai loppupiilo
päätypiiloja (%)  44,828,110,0 päätypiilojen osuus kaikista piiloruuduista
keskipituusK 5,395,445,39 ristikon ratkaisusanojen keskipituus
normaalikeskipituusKN 5,145,355,36 keskipituus, kun päätypiilot on muutettu vihjeruuduiksi
tehollispituusT 3,824,354,35 keskipituus, kun piiloruudut katsotaan yksikirjaimisiksi sanoiksi
normaalitehollispituusTN 4,164,534,40 tehollispituus, kun päätypiilot on muutettu vihjeruuduiksi

HS = Helsingin Sanomien suurristikko nro 2220 (25.4.2003)
juh = edellisen pohjalta laadittu "näköisristikko"
*) = Sanasepot ry:n tutkimusaineistoon (marraskuu 1998; 552 kuvaristikon otos) perustuva kuvitteellinen 193-sanainen ristikko.

K = (2V - P) / S
KN = (2V - P - X) / S
T = 2V / (S + P)
TN = 2(V - X) / (S + P - X)