15.5.2003
Juha Hyvönen <juha.hyvonen@iki.fi>

Sanaristikon analyysi

Lisäys 18.12.2005:
Olen koonnut tähän "analyysiin" samat tiedot kahdesta eri kuvaristikosta. Jonkin tiedon kertominen tai sen jättäminen kertomatta ei tarkoita, että olisin siitä jotakin tai mitään mieltä.

Analysoin hieman Helsingin Sanomien suurristikkoa nro 2220 (25.4.2003) ja sen pohjalta laatimaani "näköisristikkoa". Helsingin Sanomien ristikkoon viittaan tunnuksella HS ja omaan ristikkooni tunnuksella juh.

Kahden ristikon tilastollinen vertailu ei välttämättä ole mielekästä. Vain ratkomalla ristikon voi tietää, miellyttääkö se vai ei. Tilastoista voi olla jonkin verran apua, jos halutaan miettiä syitä.

Tilastoja tutkittaessa tulee erityisesti pitää mielessä, että niiden avulla ei voida päätellä yhtään mitään siitä, onko jompikumpi ristikoista toista parempi. Ristikkoa pitää aina arvioida kokonaisuutena.