14.8.2005  
Juha Hyvönen <juha.hyvonen@iki.fi>

Siluettiohje

Siluettiristikoihin voit jäädä koukkuun, mutta päästäksesi jyvälle saatat tarvita hieman ratkontavinkkejä. Sinun ei tarvitse olla matemaattinen tai looginen nero, vaikka tehtävässä päätelläänkin numeroiden avulla.

Tehtävän ideana on värittää ruutuja mustaksi ruudukon reunoilla olevien numeroiden mukaan ja paljastaa ruudukkoon kätketty kuva. Alla on 10×10-kokoisen siluettiristikon ratkaisu.

Ruudukon vasemman reunan neljäs rivi [4 3] kertoo, että rivillä on ensin neljä mustaa ruutua, sitten ainakin yksi tyhjä ja lopuksi kolme mustaa peräkkäin. Alussa voi tosin olla tyhjiä ruutuja. Pystyrivillä [3 1 1] puolestaan on ensin kolmen mittainen musta ruutujono, jonka jälkeen tulee kahdesti yksittäinen musta ruutu.

Ratkontaesimerkki


Tarkista ensin, onko tehtävässä ruutujonoja, joiden pituus on sama kuin rivin pituus.

Kaikki rivin ruudut ovat silloin tietenkin mustia.

Jos jollain rivillä on numero nolla, rastita kaikki ruudut tyhjiksi.


Jos rivillä on useita ruutujonoja, tarkista, onko mahdollisia vaihtoehtoja vain yksi.

Laske ruutujonojen pituudet yhteen: 4+1+3=8. Rivillä on kolme ruutujonoa. Ainakin kahden ruudun pitää olla tyhjiä, sillä mustat jonot eivät saa olla vierekkäin. Koska 8+2=10, voit merkitä koko rivin valmiiksi.


Yleensä alkuun ei kuitenkaan pääse ihan niin helposti. Etsi rivejä, joihin tulee vain yksi pitkä ruutujono. Valitse sellainen, jonka pituus on yli puolet rivin pituudesta.

Voit sijoittaa seitsemän mustan ruudun jonon eli 7-jonon riville neljään eri kohtaan. Olennaisia ovat kuitenkin niistä ne kaksi, joissa ruutujono on aivan vasemmassa tai oikeassa reunassa.

Yllä olevasta kuvasta näet eri vaihtoehtojen mustien ruutujen leikkauksen. Olipa ruutujono vasemmassa tai oikeassa reunassa (tai jossain keskellä), rivin neljä keskiruutua ovat varmasti mustia.


Samaa konstia voit käyttää myös silloin, kun rivillä on useampia ruutujonoja. Katso alla olevaa riviä.

Aseta tällä kertaa molemmat ruutujonot vasempaan tai oikeaan reunaan. Jätä jonojen väliin yksi tyhjä ruutu.

Kuvasta näet, mitkä ruudut ovat kummassakin tapauksessa mustia. Huomaa! Älä väritä kysymysmerkillä osoitettua ruutua, vaikka se onkin molemmissa tapauksissa musta. Ruutua ei voi värittää, koska se ei kuulu samaan jonoon molemmilla kerroilla.


Kun olet saanut joitakin ruutuja väritettyä, se helpottaa entisestään päättelyä.

Rivillä oleva musta sitoo 4-jonoa niin, että toisessa vaihtoehdossa 4- ja 2-jonojen väliin jääkin kolme ruutua.

Katso taas vaihtoehtojen leikkaus, ja väritä riville kaksi mustaa ruutua lisää.


Rivillä oleva musta voi auttaa selvittämään, onko rivillä varmoja tyhjiä ruutuja.

Musta ruutu sitoo 3-jonon, joten vasen ja oikea vaihtoehto ovat seuraavan kuvan mukaiset.

Kuvasta näet ruudut, joihin 3-jono ei voi ulottua. Rastita ne tyhjiksi.


Myös rivillä oleva varma tyhjä ruutu auttaa ratkojaa.

Koska musta ruutujono ei voi kulkea varman tyhjän ruudun yli, ovat vasen ja oikea vaihtoehto seuraavat.

Vaihtoehdot leikkaavat jälleen, joten riville saadaan yksi varma musta. Lisäksi rivin kaksi ensimmäistä ruutua tiedetään varmasti tyhjiksi, koska 4-jono ei tilaan mahdu.


Katso alla olevaa tilannetta.

Koska riville tulee vain yksi viiden mittainen ruutujono, on mustien ruutujen välissä oleva ruutu myös musta. Tarkista kuitenkin vasen ja oikea vaihtoehto.

Mustat ruudut sitovat 5-jonoa, joten voit rastittaa rivin alun ja lopun varmasti tyhjät ruudut.

Ratkontaesimerkki

Melko yksityiskohtainen ratkontaesimerkki.