6.6.2004  
Juha Hyvönen <juha.hyvonen@iki.fi>

Alfaritmeja

alfaritmetiikka
Aritmetiikka, jossa luvut on korvattu kirjaimilla (tai symboleilla) niin, että luvuista muodostuu sanoja. Jokainen kirjain (tai symboli) vastaa yhtä numeroa ja jokainen numero (yleensä) vain yhtä kirjainta (tai symbolia).
alfaritmi
Alfaritmeettinen puzzle. Usein sanat liittyvät jotenkin alfaritmin aiheeseen.
  T U O P P I    Kuinka monta tuoppia aiheuttaa krapulan?
    :
    :
    :       Vihje
 + T U O P P I
---------------    Ratkaisu
 K R A P U L A
  L Y N D O N    Vihje
 x      B
---------------    Ratkaisu
 J O H N S O N
   A P P L E    Numeroa 9 ei käytetä.
  + M E L O N
 -------------    Ratkaisu
  O R A N G E
   F O R T Y
     T E N
  +   T E N
 -------------    Ratkaisu
   S I X T Y
   H O C U S    Mikään luku ei ala nollalla.
  + P O C U S
 -------------    Ratkaisu
  P R E S T O